Mở bán Đồi Thổ: Lạc Hồng Viên tặng 10% Giá trị hợp đồng